Yabancılar için IIN alma usulü değişecek

Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın direktifi gereği, 11 Şubat 2022 tarihinden itibaren yabancı uyruklu vatandaşların ve vatandaşlığı olmayan kişilerin IIN (Individual İdentification Number) alma usulü değişecek.

Bu kişilerin IIN başvurusu yapılırken vermeleri gereken evrak listesinde değişiklikler oldu.

Buna göre başvuru şahsen yapıldığında:

  1. dilekçe formu doldurulacak;
  2. kimlik belgesi olarak kullanılan belge ibraz edilecek. Bu belgede başvuranın Adı/Soyadı/Baba adı ve doğum tarihi Kril veya Latin harfleriyle yazılmadıysa, belgenin tercüme kopyası da eklenecek;
  3. yabancı uyruklu vatandaşın temsilcisinin başvurması halinde noter tasdikli vekaletname sunulacak.

Başvuru web portal üzerinden yapıldığında:

  1. Başvuranın e-imzasıyla onaylanan e-başvuru;
  2. Yabancı uyruklu vatandaşın kimliğini tespit eden belgenin e-kopyası. Bu belgede başvuranın Adı/Soyadı/Baba adı ve doğum tarihi Kril veya Latin harfleriyle yazılmadıysa, belgenin tercüme kopyası da eklenecek;
  3. yabancı uyruklu vatandaşın temsilcisinin başvurması halinde noter tasdikli vekaletname sunulacak.

Ayrıca hazır evraklar alınırken kimlik belgesinin veya dijital belgenin yada temsilcilik yetkilerini teyit eden belgeyle başvuran temsilcinin belgesinin ibraz edilmesi gerekiyor.