Yatırımcı vizesi alma işlemleri kolaylaştı

Kazakistan’da yatırımcı vizesinin verilmesiyle ilgili yasa ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler gereği:


  • Mukim olmayan kişilere yatırımcı vizesi veriliş süresi 5 mesai gününden 3 mesai güne kısaltıldı;
  • A5 kategori yatırımcı vizesine sahip kişilerin yerel yürütme organlarından çalışma lisansını alma zorunluluğu kaldırıldı;
  • Bir defalık elektronik yatırımcı vizesi, yabancı yatırımcının Kazakistan Cumhuriyeti’ne davetiyesinin onaylanması üzerine vize ve göç portalı https://vmp.gov.kz/ üzerinden verilecektir.

Yabancı yatırımcılar ayrıca, elektronik imza ve IIN’i (Individual Identification Number) Kazakistan’ın yurtdışı temsilciliklerinde “tek dilekçe” üzerine alabilecektir.