Yatırımcıları Çekme Hükümet Konseyi toplandı

     Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev başkanlığında düzenlenen Yatırımcıları Çekme Hükümet Konseyi toplantısında Ulusal Yatırım Stratejisi’nin uygulanması ve ülkede yatırım koşullarının daha da iyileştirilmesine ilişkin konular ele alındı.

     Toplantıda yatırımlar alanında üç dilde yasama faaliyetlerine geçiş, yatırımcıların devletten aldığı desteklerin geliştirilmesi, yatırım ombudsmanı çalışmalarının etkin olup olmadığının incelenmesi, yatırımcı haklarını koruma politikasının uygulanması ile ilgili konularda Yatırımlar ve Kalkınma Bakanlığı’nın yaklaşımları tartışıldı ve ayrıca, yatırımcı haklarını koruma mekanizmasının geliştirilmesi, uluslararası ticaret koşullarının iyileştirilmesi ve lojistik altyapısının modernizasyonu ile ilgili öneriler dile getirildi.

     Toplantıda merkezi devlet organları temsilcileri hazır bulunurken, Astana ve Almatı şehir valileri ve birkaç eyaletin valileri videokonferans sistemi aracılığıyla katıldı.

     Toplantı sonucu Başbakan Bakıtcan Sagintayev, bölge valilerinin yatırım projelerine ilişkin dile getirdikleri önerileri üzerinde ilgili çalışmaların yapılmasına dair talimat verdi.