Doing Business Reformlar Toplantısı

27 / 03 / 2019

Bugün Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanlığı, Almati Şehir Valiliği, Atameken Ulusal Girişimciler Odası ve Dünya Bankası tarafından düzenlenen Doing Business Reformlar Toplantısı’na iştirak ettik. Toplantıda, Kazakistan'da iş yapma kolaylığını daha da geliştirmek için Kazak Hükümetinin mevzuatta yapmış olduğu ve gelecekte yapmaya planladığı değişiklikler Merkez Bankası, Adalet Bakanlığı, Ekonomi Başkanlığı yetkilileri ve uzmanlarınca anlatıldı. Doing Business Endeksi’nde 28. sırada olan Kazakistan'ın özellikle şirket kurma, mülkiyet tescili, kredilendirme, küçük ve orta ölçekli hisse yatırımlarının korunması, inşaat ruhsatlarının alınması, elektrik dağıtım santrallerine bağlanma, sözleşmelerin yerine getirilmesi, vergilendirme ve uluslararası ticaret gibi konularda ne tür reformlara gittiği değerlendirildi.