KAZAKİSTAN BAŞBAKANI BAKITCAN SAGİNTAYEV TÜKİB İLE BULUŞTU

Kazakistan Başbakanı Sayın Bakıtcan Sagintayev bugün TÜKİB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fırat Develioğlu başkanlığındaki TÜKİB temsilcileri ile görüştü. Görüşmede ilk olarak Başbakana TÜKİB ve faaliyetleri hakkında geniş bilgi verildi.

 

 

 

 

 

 

 

            İş dünyasına ait bir birlik olan TÜKİB faaliyetlerinde aşağıdaki ana hedeflere odaklanmıştır:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticari, sanayi ve ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek;

Türk ve Kazak iş adamları arasındaki iş temaslarına ve işbirliklerine ivme kazandırmak;

 İki kardeş ülke olan Türkiye ve Kazakistan iş çevrelerinin sorunlarına çözüm bulmak;

 Her iki ülkenin firma ve iş adamlarına faaliyet gösterdikleri alanlarda danışmanlık hizmeti vermek;

 İki ülke arasındaki sosyo-kültürel bağları pekiştirmek ve sağlamlaştırmaktır.

 

T.C.Astana Büyükelçisi Sayın Nevzat Uyanık’ın da katıldıkları görüşmede, iki ülkenin iş çevreleri arasındaki işbirliği ve Kazakistan’da yeni ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesine ilişkin konular ele alındı.

Kazak tarafından görüşmede Yatırımlar ve Kalkınma Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, “Kazakh Invest”, “Atameken” Ulusal Girişimciler Odası temsilcileri hazır bulundu.

https://primeminister.kz/en/news/all/15766