TÜKİB, Büyükelçi Nevzat Uyanık’ın yemek davetine katıldı

T.C. Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık 3 Nisan’da Astana’da düzenlenen Türk İş Konseyi 5.toplantısı ve işadamları için yuvarlak masa toplantısının ardından Türk Keneşi,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Kazak İsadamları Birliği (TÜKİB) ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyetine Büyükelçilik Rezidansı’nda akşam yemeği verdi.

Davete Türk Keneşi’nitemsilen Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, TOBB'u temsilen Başkan Yardımcısı Halim Mete, Türk Kazak İsadamlarıBirliği TÜKİB’itemsilen Başkanı Fırat Develioğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birligi DATÜB’ütemsilen Başkanı Ziyaddin Kassanov, TÜKİB Yönetim Kurulu üyeleri ve işadamları icabet etti.