Türk işadamlarının sorunları ele alındı

TÜKİB’in Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Astana EXPO 2017 Fuarı Türkiye Komiseri Tarık Sönmez onuruna bugün Astana’da düzenlediği yemekli toplantıya T.C. Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, TÜKİB adına Başkan Fırat Develioğlu, Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Sekreter Serkan Gülşen ve davetli işadamları ve bürokratlar katıldı.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki iş bağlantılarının daha da geliştirilmesi konusunun ele alındığı toplantıda, Kazakistan’daki Türk iş dünyasının güncel sorunları masaya yatırıldı ve çözüm önerileri dile getirildi.