Türk Konseyi kuruluşunun 10. Yılı münasebetiyle TÜKİB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fırat Develioğlu’nun Tebrik Mesajı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, 3 Ekim 2009’da Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan ve Kırgızistan Devlet Başkanlarınca imzalanan Nahçivan Anlaşması’yla kuruldu.

Aradan geçen 10 yıllık süre zarfında, Türk Konseyi önemli, saygın ve etkin bir bölgesel uluslararası örgüt haline gelmekle birlikte Türk Dili konuşan ülkeler arasında çok taraflı işbirliğini geliştirmeye devam etmektedir. 10. Yıldönümü arifesinde Özbekistan’ın da Türk Konseyi’ne katılıyor olması, Macaristan’ın gözlemci satüsünü alması Türk Dünyası’nda ‘dilde, işte ve fikirde’ki birliğimizi daha da güçlendirecektir.

Bu vesileyle, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü’nü ve Türk Konseyi’nin 10. Yıldönümü’nü kutlar, Konseyin çalışmalarında başarılar dileriz.