2024'te Kazak ürünlerinin tanıtımına 8,7 milyar tenge harcanacak

Kazakistan Maliye Bakan Yardımcısı Abzal Beysenbekulı, “2024-2026 Yılları İçin Milli Bütçe” yasa tasarısını milletvekillerine sunumu sırasında devletin 2024 yılında ekonominin üretim sektörünü desteklemek amacıyla 2,8 trilyon tenge tahsis edeceğini söyledi.

Bakan Yardımcısı, “Girişimciliği teşvik etmek amacıyla 2024 yılında 266 milyar tenge tutarında devlet desteği sağlanacak. Ayrıca önümüzdeki yıl Kazak mallarının dış pazarlarda tanıtımı için 8,7 milyar tenge tahsis edilerek 200 ihracatçı desteklenecek, yurt dışında 18 ticaret heyeti ve 20 fuar düzenlenecektir. İmalat sanayindeki büyük projelerin finansmanı için 120 milyar tenge tahsis edilecek. Sanayi sektörlerinin geliştirilmesi kapsamında ise 64 işletmeye devlet desteğinin sağlanması, bilimsel ve teknik programlarının yürütülmesi için 8,7 milyar tenge tahsis edilmesi planlanıyor.” diyerek detay verdi.

Tarım sektörünün geliştirilmesi için de önemli miktarda fon sağlandığını ve üç yıl içinde 1,2 trilyon tenge tahsis edileceğini açıklayan Abzal Beysenbekulı, “Ekim ve hasat işleri için kredi kolaylıkları sağlanacak olup bu krediler için 140 milyar tenge tahsis edilecektir. “Auıl Amanatı” (Kaz. Köy emaneti) programı kapsamında 2024 yılında 100 milyar tenge tahsis edilecek. Kuzey Kazakistan eyaletinin deneyimine dayanarak büyük yatırım projelerinin uygulanması için de 100 milyar tenge tutarında kredi verilecek." dedi.

Su kaynaklarının yönetimi için ayrılan 92 milyar tengeyle 675 yerleşim yerine uzanan su boru hatlarının döşenmesi ve düzenli sulama sağlanan arazi alanının 1,9 milyon hektara çıkarılması planlanıyor.

“Balık, orman ve hayvan kaynaklarının ve doğal rezerv sistemlerinin korunması için 58,4 milyar tengenin harcanması öngörülmekte olup, bunun 15 milyarı devlet doğa ve orman koruma çalışanlarına ek ödemeler için; 5,4 milyar tengesi de ormancılık ve hayvanlar alemi ile ilgilenen kuruluşların malzeme ve teknik ekipmanları için tahsis edilecek," diyerek açıklamada bulunan Abzal Beysenbekulı, taşımacılık sektörü için de 767 milyar tenge tahsis edileceğini, toplamda 343 kilometre karayolunun modernize edileceğini ve 1 100 kilometre yolun onarılacağını bildirdi.

Maliye Bakan Yardımcısı konuşmasını “Haziran 2023’te devreye alınan BAKAD projesi çerçevesinde doğan devletin ödeme yükümlülüklerinin 2024 yılında ödenmesi planlanıyor. Yaklaşık 50 milyar tengeyle 20 sınır muhafaza ofisi ve 6 sınır kapısı inşa edilecek, iki havaalanında tamirat çalışmaları yapılacak.” diye tamamladı.