Yabancı işçilerin Kazakistan Cumhuriyeti’ne giriş şartları nelerdir?
Kazakistan Cumhuriyeti’nin 22 Temmuz 2011 tarihli № 477-IV “Göç yasasının” 35. maddesine göre, kendi başıyla iş faaliyetine gelen veya işverenler tarafından davet edilen yabancı işçiler aşağıdakileri yapması gerekiyor:
1) yasal yaşta olmak;
2) çalışma izninin bitiminden sonra Kazakistan Cumhuriyeti topraklarından kalkış için gerekli ödeme gücü kanıtını göstermek veya Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenen miktarda işveren tarafından yabancı işgücü çekimi;
3) iş performansı için gerekli olan eğitim, beceri ve deneyime sahip olmak;
4) sabıka kaydığının varlığını ya da yokluğunu göstermek;
5) seçilen uzmanlık alanında çalışmalarını engelleyen hastalığın yokluğunu doğrulayan doktor raporu sunmak;
6) sağlık sigortasına sahip olmak.


Oralman durumu için başvuru prosedürü nedir?
Kazakistan Cumhuriyeti’nin 22 Temmuz 2011 tarihli № 477-IV “Göç yasasının” 18. maddesine göre, Kazakistan Cumhuriyeti’ne kendi başına gelen ve daima oturma izni alan etnik kazaklar bu Kanunun 15. maddesinin 3. paragrafında gösterilen oralman statünü almak için yerel yönetim makamlarına başvuruda bulunacaklar. Kazakistan Cumhuriyeti dışında yaşayan etnik kazaklar oralman statünü almak için Kazakistan Cumhuriyeti yabancı kuruluşlarına başvuruda bulunacaklar. Oralman statünün ataması bu Kanunun 20. ve 21. maddelerine göre gerçekleşecektir. Başvuru Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ailesinin tüm üyelerini içerecektir:
1) Eşi;
2) Başvuruda bulunan kişinin ebeveyi ve eşi;
3) Çocukları (evlat edilen çocuklar dahil) ve onların aileleri;
4) Evlenmeyen eşit haklı kardeşleri;


Göçmenlerin Kazakistan Cumhuriyeti’ne giriş, çıkış ve kalış koşulları nelerdir?
Kazakistan Cumhuriyeti’nin 22 Temmuz 2011 tarihli № 477-IV “Göç yasasının” 6. maddesine göre, göçmenlerin Kazakistan Cumhuriyeti toplaklarına girişi, çıkışı ve kalışı Kazakistan Cumhuriyeti’nin kullanışta olan yasasına göre belirlenir.
Kazakistan Cumhuriyeti ile vizesiz giriş ve kalma anlaşması yapan ülkelerden gelen göçmenler, geçerli pasaport veya Kazakistan Cumhuriyeti uluslararası anlaşmalarıyla belirlenen koşullar altında eşdeğer belgeler üzerinde girecektir. Göçmenlere Kazakistan Cumhuriyeti’ne giriş ve ülkeden çıkış vizeleri ulusal güvenlik kuruluşları koordinasyon ile Kazakistan Cumhuriyeti’nin yabancı kuruluşları tarafından verilecektir. Kazakistan Cumhuriyeti toplraklarında bulunan göçmenler için Kazakistan
Cumguriyeti’ne giriş ve ülkeden çıkış vizeleri içişler kurumları tarafından verilecektir. Göçmenler Kazakistan Cumhuriyeti devlet sınırını geçtikten sonra beş takvim günü içerisinde Kazakistan Cumhuriyeti iç işleri kurumlarında kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Oturduğu yerin değişmesi halinde göçmenler eski oturma yerinde kayıtlarından çıkarılması tarihinden itibaren beş takvim günü içerisinde yeni ikamet ettikleri yere kayıt yaptırması gerekmektedir. Kazakistan Cumhuriyeti’nden
çıkış yaparken göçmen kartları iade edilmelidir.


Göçmenlerin Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki hakları ve görevleri nelerdir?
Kazakistan Cumhuriyeti’nin 22 Temmuz 2011 tarihli № 477-IV “Göç yasasının” 5. maddesine göre, Kazakistan Cumhuriyeti^nde bulunan göçmenler şunlara hakkı vardır:
1) Anayasaya, yasalara ve uluslararası anlaşmalara göre başka kurallar sağlanmadığı sürece Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşları için belirlenen haklara ve özgürlüklere sahiptir;
2) Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına uygun eğitime, sağlık ve sosyal bakıma hakkına;
3) Kazakistan Cumhuriyeti’nin göçmenler ziyaretine açık topraklarında serbest dolaşıma hakkına;
4) Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına göre serbest yerleşim seçimine;
5) mallarını ve kişisel olmayan mülkiyet haklarının korunması için mahkeme ve devlet yetkililerine gitme hakkına;
6) Oralmanlar için adaptasyon ve entegrasyon merkezlerinde ücret karşılığında uyum ve bütünleştirilme hzimetleri almaya;


Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki göçmenler:
1) Anayasaya, yasalara ve uluslararası anlaşmalara göre başka kurallar sağlanmadığı sürece, Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşları için kurulan sorumlulukları taşımalıdır;
2) Kazakistan Cumhuriyetine kurulu giriş, çıkış ve kalma düzeni dahil olmak üzere anayasaya ve Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına uymak zorundadır;


Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki migrasyon türleri
Kazakistan Cumhuriyeti’nin 22 Temmuz 2011 tarihli № 477-IV “Göç yasasının” 3. maddesine göre, Kazakistan Cumhuriyeti topraklarına giriş ve kalma amacına bağlı olarak migrasyonun aşağıdaki ana tipleri vardır:
1) Kendi tarihsel vatanlarına dönmek için;
2) Aile birleşimi amacıyla;
3) Eğitim amacıyla;
4) İş faaliyeti amacıyla;
5) Insani ve siyasi nedenlerden dolayı.


Yakalanan yasadışı göçmenin özel iç işler kurumunda tutulma süresi nedir ve göçmenleri sınırdışı etmeye hangi yetkili kuruluş karar veriyor?
Kazakistan Cumhuriyeti’nin 22 Temmuz 2011 tarihli № 477-IV “Göç yasasının” 1. maddesine göre, kaçak göçmenler Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı kuralları gereği Kazakistan Cumhuriyeti’nden menşe devletine (yabancının vatandaşı olduğu ülkeye veya vatandaşlığı olmayan kişilerin daima oturma izni olan ülkeye) sınırdışı edilmelidir. Sınırdışı edilme kararı mahkeme tarafından alınacaktır. Yasadışı göçmenlerin özel iç işler kurumlarında, ülke mevzuatına göre Kazakistan Cunhuriyeti’nden
sınırdışı edilene kadar tutulacaktır.

 

Yakalanan yasadışı göçmenin özel iç işler kurumunda tutulma süresi nedir ve göçmenleri sınırdışı etmeye hangi yetkili kuruluş karar veriyor?
Kazakistan Cumhuriyeti’nin 22 Temmuz 2011 tarihli № 477-IV “Göç yasasının” 1. maddesine göre, kaçak göçmenler Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı kuralları gereği Kazakistan Cumhuriyeti’nden menşe devletine (yabancının vatandaşı olduğu ülkeye veya vatandaşlığı olmayan kişilerin daima oturma izni olan ülkeye) sınırdışı edilmelidir. Sınırdışı edilme kararı mahkeme tarafından alınacaktır. Yasadışı göçmenlerin özel iç işler kurumlarında, ülke mevzuatına göre Kazakistan Cunhuriyeti’nden
sınırdışı edilene kadar tutulacaktır.