Abay eyaletini geliştirme planı kabul edildi

Hükümet tarafından onaylanan Abay Eyaletinin Sosyo-Ekonomik Gelişme Planı’na göre 2028 yılına kadar eyalet ekonomisine 1,3 trilyon tenge yatırım çekilmesi, sanayi üretimin 1,5 kat artarak 1,4 trilyon tengeye ulaştırılması planlanıyor.

Plana göre, Semey şehrinde et işleme tesisinin, Beskaragay ve Jarma ilçelerinde sulama sistemlerinin ve mandıraların inşaatı, Aydarlı bakır ocağının işletime açılması ve maden zenginleştirme tesisinin kurulması öngörülmektedir. Semey’de ayrıca, iki ticaret ve eğlence merkezi, Alakol Gölü sahillerinde ise otel ve tatil kampı inşa edilecek. Yapılması planlanan çalışmalar arasında, Ayagöz – Bahtı – Çin sınırını bağlayan demiryolunun inşası, kuru liman ve lojistik parkının kurulması, İrtiş nehri üzerinden karayolu köprüsü ve Semey’de asma köprünün inşa edilmesi, yaklaşık 2 bin kilometre karayolunun tamir edilmesi de öngörülüyor. Semey şehrinde modern termik elektrik santralinin inşa edilmesi, ısıtma tesisleri, elektrik ve su dağıtım, kanalizasyon ve su arıtma tesislerinin inşaat ve rekonstrüksiyon projelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bölgenin dört ilçesinde altı okulun inşa edilmesi söz konusu. Abay eyaletinde ayrıca, çocuk hastanesi, kan merkezi ve iki poliklinik dahil toplam 7 sağlık tesisinin, sekiz kültür tesisinin, yüzme havuzunun, beş spor ünitesinin, Semey ve Ayagöz’de iki rehabilitasyon merkezinin inşa edilmesi planlanıyor. Bölgedeki ekolojik durumu iyileştirmek için katı atık poligonunun inşaatı öngörülüyor.