Ağustosta yıllık enflasyonda düşüş kaydedildi

Kazakistan Başbakanı Alihan Smailov dünkü Hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin Ocak-Ağustos aylarını kapsayan dönemine ait sosyo-ekonomik gelişme sonuçlarını özetledi.

Başbakan, “Üretim sektörü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)’nın büyümesine önemli katkı sağlamaya devam ediyor. Madencilik sektörü, petrol üretiminde %6'nın, doğalgaz üretiminde ise %3'ün üzerinde artışa bağlı olarak %4,3 büyüme kaydetti. İmalat sanayinde büyüme yüzde 3'ü aştı” diye açıkladı. İmalat sektörüne ilişkin istatistiklere göre, hafif sanayi %20, kauçuk ve plastik ürünleri üretimi %7'nin, işlenmiş metal ürünler %6'nın, gıda ürünleri %4'ün ve kimya endüstrisi %3'ün üzerinde büyüme göstermiştir.

Konuşmasının devamında Alihan Smailov, “İnşaat sektöründe %11,4 gibi yüksek büyüme oranı sağlandı. Yaklaşık 10 milyon metrekare konut hizmete açıldı. Hizmet sektöründe ticaret neredeyse %10, ulaştırma yaklaşık %7 ve iletişim %8'in üzerinde büyüdü. Madencilik hariç sabit sermaye yatırımları %15,5 arttı." diye belirtti.

Sekiz aylık sonuçlara göre Batı Kazakistan, Kostanay, Kızılorda, Kuzey Kazakistan eyaletleri ile Almatı ve Çimkent şehirlerinde tüm ana göstergelerde olumlu dinamiklerin kaydedildiğini açıklayan Başbakan, “Geri kalan bölgelerin hedef göstergelere ulaşması sağlanmalı. Alınan tedbirler sayesinde ağustos sonu itibarıyla yıllık enflasyon oranı yüzde 13,1'e düştü. Devlet kurumlarının ve bölgesel valiliklerin gıda ürünleri fiyatlarını istikrara kavuşturmak ve gıda üretimini teşvik etmek için aktif çalışmaya devam etmesi gerekiyor." diye talimat verdi.

Alihan Smailov, Cumhurbaşkanının mesajında orta vadede ülkenin ekonomik büyümede %6-7 seviyesin ulaşma hedefini belirlediğini hatırlatarak, bakanlıkların yetki alanlarında istikrarlı aylık büyüme sağlamaları, valiliklerin de kendi düzeyinde ilgili çalışmaları yürütmeleri gerektiğini belirtti.