Bakanlıkların bazı görevleri valiliklere verildi.

19 Nisan’da Kazakistan Cumhurbaşkanının imzasında çıkan 222-VII ZRK sayılı “Kazakistan Cumhuriyeti’nde İdari Reformlara İlişkin Anayasa Değişikliği Kanunu” ve 19 Nisan 2023 tarih ve 223-VII ZRK sayılı “Kazakistan Cumhuriyeti’nde İdari Reformlara İlişkin Bazı Yasa  ve Yönetmeliklerde Değişiklik ve İlavelerin Yapılmasına Dair Yasa” bazı idari yetkilerin merkezi yönetimden alınarak yerli yönetim organlarına tevdi edilmesiyle devlet yönetim sisteminin geliştirilmesine yöneliktir.

Yerel düzeyde yatırım politikasının uygulanması, kültür, eğitim, sağlık, turizm ve spor politikasının belirlenmesi gibi yetkiler merkezi yönetimden alınarak yerel yürütme organlarına tevdi edilecektir.