Başbakan Smailov: 2024'te işletme denetimleri yarı yarıya azalacak

Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı Alihan Smailov, bugün başlayan uluslararası “Kazcontent 2.0” forumunun açılışında işletme denetimlerinin sayısı 2024 yılı başından itibaren yarıya indirileceğini duyurdu.

Başbakan konuşmasında “Girişimciliği geliştirmek ve desteklemek hükümet çalışmalarının önemli bir parçasıdır. Bu nedenle sorunlu iş konuları Atameken Ulusal Girişimciler Odası ile birlikte hükümette düzenli olarak tartışılıyor. Genel olarak KOBİ'lerin payı GSYH (Gayri safi yurtiçi hasıla)'nın %36,4'üne yükseldi. Bu sektörde istihdam edilen kişi sayısı %14 artarak 4,3 milyon kişiye ulaştı” dedi.

İş yapmak için uygun koşullar yaratmak amacıyla sistematik önlemler alınmakta olup, böylelikle iş için faydasız gereksinimleri azaltmak amacıyla yeni bir düzenleme politikası uygulanmaktadır.

“9 bin güncel olmayan gereksinim halihazırda hariç tutuldu, yıl sonuna kadar 1 bin daha hariç tutulacak. Otomatik risk yönetimi sistemi sayesinde 1 Ocak'tan itibaren denetimler insan faktörü olmadan planlanarak sayısı yarı yarıya azaltılacaktır. Vergi idaresini daha da geliştirmek için dijitalleştirme çalışmaları sürüyor" dedi Alihan Smailov.

KOBİ'leri teşvik etmek amacıyla bu yıl %4 oranında perakende vergi rejimi uygulamaya konulduğunu, mikro ve küçük işletmelere yönelik ücret fonundan tek ödeme yapılmasının getirilmesiyle toplam mali yük %20'ye düşürüldüğünü belirten Başbakan “Büyük işletmelerin yatırımlarını teşvik etmek amacıyla yeni projeler 5 yıl süreyle maden çıkarma vergisinden muaf tutuluyor. 2025'ten itibaren kamuoyunda tartışılan yeni bir Vergi Kanunu yürürlüğe girecek. Bu kapsamda imalat sektöründeki yeni projeler üç yıl süreyle vergiden muaf tutulacak” dedi.

İşletme finansmanı konusunun da önemini vurgulayan Smailov konuşmasına “Yıl başından bu yana Baiterek Holding 2,2 trilyonluk mali destek sağladı. Bunun 314 milyar tengelik kısmını Kazakistan Kalkınma Bankası tahsis etti. Sınai Kalkınma Fonu 195 milyar tenge değerindeki projeleri finanse etti. 300 milyar tengelik başka projeler de sürüyor. Damu Fonu 115 milyar tenge tutarında kredi verdi, bankalar da sübvansiyonlar ve kredi garantileri yoluyla 930 milyar tenge tutarında kredi verdi."diyerek devam etti.

Sonuç olarak Alihan Smailov, iş dünyasının mevcut tüm fırsatları kullanması gerektiğini, hükümetin ise girişimcilerin tüm öneri ve fikirlerini dikkate almaya hazır olduğunu belirtti.