Beş ülke emtia piyasaları göstergeleri için bir borsa sistemi kuracak

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda beş ülkenin borsaları arasında, uluslararası borsa emtia piyasaları göstergeler sistemini oluşturma Anlaşması onaylandı. Belgeyi imzalayan Avrasya Ticaret Sistemi Emtia Borsası, Belarus Emtia Borsası, St. Petersburg Uluslararası Emtia Borsası, Özbek Cumhuriyet Emtia Borsası ve Kırgız Borsası başkanlarına göre, belge engelsiz ticaret için koşullar yaratacak, lojistik sürelerini kısaltacak, fiyatların yayınlanmasına ve kaynakların verimli bir şekilde yeniden dağıtılmasına izin verecek. Bu entegrasyon projesinin uygulanmasının, emtia piyasalarının özelliklerini tam olarak dikkate almayan ve dolayısıyla doğru olmayan uluslararası kuruluşların göstergelerine bağımlılığı önlemesi beklenmektedir. İmzalanan uluslararası anlaşmanın amacı aynı zamanda Avrasya'daki entegrasyon süreçlerini yoğunlaştırmayı ve katılımcı ülkelerin ekonomik potansiyelini ve rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen borsalar arasındaki stratejik ortaklığı ve uzun vadeli karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini güçlendirmektir.

Üye ülkelerin başkanları 2024 sonbaharında Birliğin döviz ticareti geliştirme konseptini imzalayacaklar.