Çocuklar için Gelir beyannamesi teslim etme koşulları

Devlet Gelir Komitesi Özel Kişi Gelir İdaresi Müdürlüğü'nün baş uzmanı Gülden Hasenova, Kazakistanlılardan reşit olmayan çocuklara satın alınan mülkün beyannamede belirtilmesi gerekip gerekmediği sorusuna canlı yayında yanıt verdi.

Beyannamenin18 yaşından itibaren teslim edilmeye başlaması gerektiğini ifade eden memur, "Reşit olmayanların, Kazakistan'ın geri kalan tüm vatandaşlarının vergi beyanıyla birlikte 2025'ten itibaren yükümlülükleri olacak. Diyelim ki üzerinde bir tür gayrimenkul veya başka bir mülk varsa, o zaman adına yasal temsilcisi beyanda bulunacaktır", diye ekledi.

Konuşmacı ayrıca, üçüncü şahıslara tüm büyük borçlarının noter tasdikli olması gerekeceğini, böylece vergi memurlarının borç iadesi durumunda ani gelirle ilgili soruları olmayacağını, üstelik noterler geriye dönük olarak evrak tasdik etmediklerinden noter işlemleri beyannameyi teslim etmeden önce yapılması gerektiğini söyledi.