Düzenlemeye tabi satın almalarda yerel içeriğin payı %60'a çıkarılacak

Astana’da gerçekleşmekte olan uluslararası “Kazcontent 2.0” forumunda konuşma yapan Sanayi ve İnşaat Bakanı Kanat Şarlapaev, 2022 yılında düzenlemeye tabi alımlarda mal, iş ve hizmet hacmi 22,9 trilyon tengeye ulaştığını ve yerli içeriğin payı %53,5 olduğunu duyurdu.

Toplam 10,6 trilyon tenge'yi bulan ithalat hacmi, mevcut üretim tesislerinin modernizasyonu ve yeni üretim tesislerinin kurulması ve yerlileştirilmesi açısından etkileyici bir potansiyel olduğunu belirten Sanayi Bakanı, son 10 yılda, yerel tedarikçiler tarafından mal, iş ve hizmet tedariki yoluyla elde edilen yerel içeriğin hacmi 2,5 kattan fazla artarak 2012'deki 5 trilyon tengeden 2022'de 12,3 trilyon tengeye çıktığını da dile getirdi.

Madencilik sektörüne de değinen Bakan, toprak altı kullanıcıları, yerel içeriğin büyümesini önemli ölçüde etkileyerek Kazak şirketlerinden 1 trilyon tengeden fazla teslimat gerçekleştirdiklerini, bu da son on yılda üç kat artış anlamına geldiğini not ederek “Uzun vadeli sözleşmeler ve alım anlaşmalarının imzalanması konusunda toprak altı kullanıcılarıyla olan işbirliğimiz de anılmayı hak ediyor. Sanayi ve İnşaat Bakanlığı'nın destekleri sayesinde son üç yılda 102,4 milyar tenge değerinde 111 sözleşme imzalandı" dedi.

Ülke Genel Planında öngörülen önemli önlemler arasında yerli üreticilerle yapılan alım sözleşmelerinin payının %10'a çıkarılmasının yanı sıra düzenlenmiş satın almalarda Kazakistan içeriğinin payının üç yıl içinde %60'a çıkarılması yer alıyor.

İç pazarı korumak ve sözleşme yapma prosedürlerini iyileştirmek amacıyla, alım sözleşmelerinin ve uzun vadeli anlaşmaların zorunlu olarak sonuçlandırılmasına ve ayrıca büyük işletmeler tarafından Kazakistan içeriğinin geliştirilmesine yönelik programların kabul edilmesine ilişkin mevzuat değişiklikleri geliştirildiğini bildiren Bakan, imzalanan sözleşmelerin sayısı ve Küçük ve orta ölçekli işletmeler Kuşağını oluşturmaya yönelik tedbirler için hedef göstergelerin oluşturulacağını belirtti.