İşletmeler, Özel Ekonomik Bölgelerde parsel satın alabilir

17 / 01 / 2023


Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası “Atameken”den yapılan açıklamaya göre, Özel Ekonomik Bölgelerde faaliyet gösteren sanayi işletmeler bu bölgelerde çalışmaya başladıkları an belirlenen kadastro fiyatına parsel satın alabilecekler.

Bu önlemlerin arazi fiyatının yükseldiği yerleşim merkezlerinde çok yerinde olduğu belirtildi. Örneğin, Çimkent’te 2022 yılında 1 metrekare arazi fiyatının iki kat artarak 1.275 tengeden 2.512 tengeye çıktığı açıklandı.

Arazi satın alabilmek için işletmenin ÖEB ile imzaladığı sözleşmede öngörülen tüm tesisleri işletime açtığı tarihten itibaren üç yıl geçmesi ve bu tesislerde üretim yapıyor olması şartının yerine getirilmesi gerekmektedir.

Arazi satın alabilme fırsatı, Kazakistan’da 2019 yılında yürürlüğe giren “Özel Ekonomik ve Endüstriyel Bölgeler Yasası” gereği ÖEB’lerde işletmelere parseller yasa kabul edilmeden önce olduğu gibi doğrudan valilikler tarafından değil, ÖEB idareleri tarafından devren kiralama şeklinde verilmeye başladı. Bundan dolayı finans kurumlarının böyle arazi ve üzerinde bulunan binaları rehin olarak kabul etmemesi ve devren kiralanan arazide fabrika ve atölye inşaatı projelerini finanse etmek istememesi, üretime önemli miktarda para yatıran ve üretimi arttırmak amacıyla ek finansman talep eden iş adamları için ciddi bir sorun olmuştu.