İşletmelerin dijital kartı hazırlanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Svetlana Jakupova bakanlıkta düzenlenen toplantıda, ulusal iş güvenliği yönetim sisteminin modernizasyonu ve işçilerin çalışma haklarını korumaya yönelik önlemleri hakkına yaptığı konuşmada Kazakistan'da Devlet İş Teftiş Komitesi’nin oluşturulacağını açıkladı.

Bakan, “Mevcut sorunlara çözüm bulmak için 2030 yılına kadar onaylanmış Güvenli Çalışma Konsepti çerçevesinde ulusal iş güvenliği yönetim sistemini modernize edeceğiz. Konsepte göre, iş sağlığı önlemlerinin finansmanında yeni yaklaşımların benimsenmesi; işçilerin iş kazalarında zorunda sigorta sistemine daha aktif katılımının sağlanması; iş sağlığı eğitim ve bilgi testinin kalitesinin bağımsız bilgi değerlendirmesi yapılarak yükseltilmesi; toplumsal kontrolün rolünün güçlendirilmesi yoluyla çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile mesleki yaralanma ve mesleki hastalık vakalarının azaltılması öngörülmektedir.” dedi.

Ayrıca konsept çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği takip ve kontrolünü sağlamak, her bir sorunu tek tek incelemek ve hızlı çözüm bulabilmek amacıya Dijital Aile Kartının benzeri Digital Business Card oluşturulacaktır.

Bakan Jakupova, “1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren kullanıma açılacak olan Digital Business Card sayesinde çalışma koşullarının gerçek zamanlı izlenmesi mümkün olacak.” diye konuştu.