KazakhExport'un adı Kazakistan İhracat Kredi Ajansı olarak değişti

Kazak Hükümeti’nin 8 Nisan 2024 tarih ve 261 sayılı Kararı ile KazakhExport İhracat Sigorta Şirketi’nin adı Kazakistan İhracat Kredi Ajansı (ECA) olarak değiştirildi.

Kazakistan İhracat Kredi Ajansı, hazır ürün ihracatını geliştirme ve teşvik etme yetkisini haiz ulusal bir kurum olarak görevini yürütecek.

"Baiterek" Ulusal Yönetim Holdingi’nin yan kuruluşu olan KazakhExport’un statüsünün değişmesiyle sigorta ve reasürans, ihracat öncesi ve ihracat finansmanı gibi şimdiye kadar verdiği hizmetlere ihracat operasyon garantisi ve ticaret finansmanında faiz desteği gibi yeni hizmetler eklenecek.

 

İhracat operasyon garantisi, Kazak ihracatçılarının uluslararası ihalelere katılması ve Kazak mal ve hizmetlerinin yurt dışı pazarlarında daha geniş yer almasına olanak tanıyacak.