Kazakistan iklim dostu tarımı destekleyecek

Kazakistan Tarım Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, Roma'daki BM Gıda Sistemleri Zirvesi'nde Kazakistan’ı temsil eden Tarım Bakanı Yerbol Karaşukeyev, Kazakistan’ın küresel ısınma süreçlerinin gıda sistemi üzerindeki etkisini azaltmak ve gıda güvenliğini sağlamak için aldığı bir dizi önlem arasında sürdürülebilir tarım uygulamalarının genişletilmesini öngören Karbon Nötrlüğü Stratejisi’nin yer aldığını açıkladı.

Hayvancılıkta, hayvanların genetik kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, geliştirilmesi ve etkin korunması, metan emisyonlarının azaltılmasına yönelik teknolojik çözümlerin uygulanması ve meraların rasyonel bir şekilde yönetimi gibi yönetim uygulamalarının benimseneceğini dile getiren bakan, “Karbon tarımı başta olmak üzere iklim dostu tarımın geliştirilmesi, hassas tarım ilkelerinin uygulanması, iklim değişikliğine dayanıklı yeni çeşit bitkilerin yetiştirilmesi ve organik tarım uygulamalarının geliştirilmesi öngörülüyor.” diye sözüne devam etti.

Tarım Bakanı ayrıca, iklim değişikliğine uyarlanmış yerli bir seleksiyon sisteminin oluşturulmasını ve bunun için tohum materyalinin kalite kontrolü ve sertifikasyonu gerçekleştirecek tek bir özel organın kurulmasını öngören Kapsamlı Seleksiyon ve Tohumluk Üretiminin Geliştirilmesi Planı hakkında bilgi vererek, “Kazakistan Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’ye (UPOV) katılmayı planlıyor. Kazakistan, bitki genetik kaynakları açısından zengin bir ülkedir ve yerli koleksiyonumuzu yeni çeşitleri oluşturmak için kullanacağız.” dedi.

Yerbol Karaşukeyev, ülkede FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) ile birlikte Küresel Çevre Fonu’nun pestisitlerin yaşam döngüsü yönetimi, kuraklık ve tuzlulukla mücadele ve meraları kurtarma projelerinin uygulandığını, ilgili BM Anlaşması çerçevesinde Ulusal Çölleşme ile Mücadele Eylem Planı'nı güncelleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bakana göre, tüm bu küresel projeler, ulusal bir sürdürülebilir arazi yönetimi sistemini ve güncel bir kartografik veri tabanını oluşturmakta ve bozulmuş arazilerin restorasyonu için en iyi uygulamaları sunmaktadır.