Kazakistan uluslararası karayolu taşımacılığında taleplerini yumuşatacak

Ulaştırma Başsavcılığı, Kazakistan'da uluslararası karayolu taşımacılığında öne sürülen taleplerin önemli ölçüde yumuşatılacağı ve talep edilen evrak sayısının üçte bir azaltılacağını bildirdi.

Konuyla ilgili basın açıklamasında, “Ulaştırma savcıları, Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı'nın uluslararası karayolu taşımacılığını düzenleyen yönetmeliklerde değişiklik getiren 13 Aralık 2022 tarihli direktifini inceledi. Değişiklikler, taşıma izni alma şartları ve araç kullanma kartlarının geçerlilik süresine ilişkin ve genel olarak yaklaşık 6 bin yerel taşımacının durumunu kötüleştiren diğer talepleri sıkılaştırdı. Bu durum, ilgili bakanlığın, yasal yeniliklerin Girişimcilik Yasası'nın 82.maddesine göre uluslararası taşıyıcı statüsüne sahip girişimcilerin faaliyetlerini nasıl etkileyeceğine dair zorunlu bir ön analiz olmaksızın bu emri kabul etmesinden kaynaklanmaktadır.” deniliyor.

Ulaştırma Savcılığı, yeni oluşturulan Ulaştırma Bakanlığı'nın yasa ihlallerini ortadan kaldırması ve anılan alanda iş yapmak için izin prosedürlerini basitleştirecek önlemler alması için öneri sundu.

Savcılığın açıklamasında, Ulaştırma Bakanlığı’nın diğer yetkili kurumlarla birlikte hazırladığı yeni değişikliklere göre, taşıyıcılardan talep edilen doğa emisyonları, sürücülerle imzalanan iş sözleşmeleri kopyaları vs. belge ve bilgilerin devlet kurumlarının dijital veri tabanında mevcut olmasından dolayı bunların ibraz edilmesine gerek kalmadığı, bunun sayesinde talep edilen evrak sayısının üçte bir azalacağı belirtiliyor.