Kazakistan'da 2023'te sanayi üretimi artışı %4,3 oldu

Kazakistan Cumhuriyeti Stratejik Planlama ve Reformlar Ajansı Ulusal İstatistik Bürosu'nun basın servisi, 2023 yılında sanayi üretiminin %4,3 arttığını ve Ocak-Aralık döneminde 46 401,7 milyar tenge tutarında sanayi ürünü üretildiğini bildirdi. Endüstri bazında üretim artışı aşağıdaki gibi gerçekleşti:

- madencilik ve taşocakçılığı – %4,6;

- imalat sanayi – %4,1;

- elektrik, gaz, buhar, sıcak su ve klima temini – %1,8;

- su tedariği; atıkların toplanması, işlenmesi ve bertarafı, kirlilik giderme faaliyetleri – %1,9.

Madencilik ve taşocakçılığındaki büyüme, %6,8 ham petrol, %10,8 doğal gaz, %1 demir dışındaki cevherler ve diğer minerallerin üretimindeki %12,7’lik artıştan kaynaklandı. İmalat sanayinde ise gıda üretiminde %1,5, tütün ürünlerinde %3,7, tekstil ve konfeksiyonda %12,2, kauçuk ve plastik ürünlerinde %5, diğer metalik olmayan mineral ürünlerinde %6,1, makine ve teçhizat hariç nihai metal ürünlerinde %3,3, makine mühendisliğinde de %25,4’lik büyüme kaydedildi.