Kazakistan'da yapı malzemeleri pazarının hacmi 600 milyar tengeyi aştı

Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı tarafından açıklanan bilgiye göre, Ocak-Mayıs 2023 döneminde yapı malzemeleri pazarının hacmi 606,6 milyar tengeye ulaşmış olup, yerli üreticilerin payı 2022 yılının aynı dönemine kıyasla 5 puan artarak %67'ye yükseldi, ithal ürünlerin payı ise %33'e düştü.

Yapı malzemelerinin üretim hacmi aşağıdaki ürünlerin üretimi sayesinde arttı:

- refrakter ürünler üretimi %6,4 artarak 112 bin ton;

- ateşe dayanıklı olmayan seramik tuğla üretimi %37,6 artarak 816 bin metreküp;

- silikat ve cüruf tuğla üretimi %3,8 artarak 454 bin ton;

- harç üretimi %8,7 artarak 718 bin ton;

- cam levha üretimi 7,1 milyar tenge;

- çimento, beton veya suni taştan yapılmış kiremit, levha, tuğla ve benzeri ürün üretimi %6,5 artarak 2,2 milyon ton olarak gerçekleşti.

Ayrıca, Ocak-Mayıs döneminde konut dışı bina ve yapı inşaat ve tamirat çalışmaları hacminin %17,9 ve %14,7 oranlarında artması genel seyir tablosunu da etkiledi.

İnşaat ve montaj işlerinin hacmi 1 312,9 milyar tengeyi oluşturdu. Aynı zamanda konuta açılan toplam konut alanı da %15,4 (5.470,3 bin m2) arttı.

Yapı malzemeleri ihracatında en belirgin artışlar Özbekistan’a (6.108,5 ton) ve  Tacikistan'a (2 396,7 ton) cam levha ihracatında ve ayrıca boru, tüp ve hortum (285 tona kadar), refrakter çimento ve inşaat harcı (13 bin tona kadar) ihracatında kaydedildi.