Kazakistan'da yol yapım malzemeleri ve yeni teknolojileri veritabanı oluşturuluyor

Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı Karayolları Komitesi, Kazakistan Yol Araştırma Enstitüsü’nün hazırladığı yol yapım malzemeleri ve yeni teknolojileri veritabanını onaylayarak söz konusu veritabanına www.rcmbase.kz sitesi üzerinden ulaşılabileceğini tüm ilgili taraflara duyurdu.

Komitenin konuyla ilgili açıklamasında, yolların orta ve büyük onarımı, inşaatı ve renovasyonu sırasında ve ayrıca projeleme ve proje keşif belgeleri hazırlanırken, proje mühendisleri ve inşaatçıların anılan veritabanında yer alan taş ocakları, bitüm ve asfalt tesislerinden tedarik edilen inşaat malzemelerini ve teknolojilerini dikkate almaları ve kullanmaları gerektiği vurgulanmaktadır.

Kazakistan Yol Araştırma Enstitüsü’nün yetkilileri, inşaat malzemeleri ve teknolojilerinin, özelliklerini ve niteliklerini kontrol eden çok aşamalı bir süreçten geçtikten sonra ancak veritabanına dahil edildiğine işaret ediyor.

Nitekim, yeni geliştirilen teknolojiler ve malzemeler laboratuvar koşullarında denendikten sonra değişik iklim şartlarında iki yıllık yol denemelerinden geçiyor. Deneme sonuçları yol inşaat uzmanları, bilim adamları, projeciler ve STK temsilcilerinden oluşan Yeni Teknolojileri ve Malzemeleri Uygulama Teknik Kurulu tarafından onaylanmasının ardından malzeme ve teknolojileri kullanma onayı verilerek, hangi yollarda kullanılabileceği de açıklanıyor.

Kullanımda bulunan geleneksel yol inşaat malzemelerine gelince, moloz tedariki örneği verilerek, halen müteahitlerin masraflardan tasarruf etmek amacıyla en yakın ocaktan moloz aldıkları, ancak molozun mukavemeti, soğuk havaya dayanıklılığı, yoğunluğu vs. fiziki özelliklerinin dikkate alınmamasından dolayı yolların kısa bir süre içinde yıprandığı ve kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Müteahhitler ve proje mühendislerinin hazırlanan yeni veritabanında şantiyeye en yakın taş ocaklarını, asfalt ve bitüm fabrikalarını hızlıca bulabilecekleri ve kalitesi ile ilgili bilgilerini anında görebilecekleri belirtildi. Veritabanının inşaatı kolaylaştırması, yol tasarımını hızlandırması ve açık verilere erişimin inşaat kalitesini yükseltmesi bekleniyor.