Kırsal kesimin geliştirilmesine ilişkin konsept onaylandı

Kazakistan Başbakanı Alihan Smailov’un imzaladığı Hükümet kararıyla, 2023 – 2027 yıllarını kapsayan Kırsal Kesimi Geliştirme Konsepti onaylandı. Konsept ile, kırsal yerleşim yerlerinin coğrafik özellikleri ve rekabette avantajları göz önünde bulundurularak sosyo-ekonomik potansiyelinin performansa dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Konsepte göre, yeni okul ve hastanelerin inşa edilmesi, kesintisiz su ve elektrik tedariki, geniş bant internet bağlantısı, yerlerim yerleri arasında yol kalitesinin yükseltilmesi, kültür ve spor tesislerinin kurulması, turizmin geliştirilmesi, ihracat teşvikleri vs. öngörülmektedir. Bunun yanı sıra, teknik araçların ve ekipmanların kiraya verilmesi, çiftçilere kredi kolaylıklarının sağlanması, gıda üretimi ile ilgili ithal ikameci yatırım projelerinin desteklenmesi söz konusudur.

2023 yılı başı itibariyle Kazakistan’da 7,5 milyon kişinin (toplam nüfusun %38,2’si) yaşadığı 6 bin 296 kırsal yerleşim yeri bulunmaktadır.