Küçük sanayi kentlere 1,7 trilyonluk destek

Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti, Janatas, Karatau, Ridder, Altay, Arkalık, Balhaş, Jetikara, Lisakovsk, Serebryansk ve Stepnogorsk gibi tek bir sanayi işletmesinin bulunduğu kentlere ilişkin 2023-2027 yıllarını kapsayan sosyo-gelişme planlarını onayladı.

10 adet kapsamlı plan çerçevesinde sağlık, eğitim ve spor kurumlarının ve mühendislik altyapı tesislerinin inşası ve onarımı, küçük ölçekli işletmelerin ve tarıma dayalı sanayi sektörünün geliştirilmesi ve modern ekipmanların satın alınmasını öngören 608 maddenin hayata geçirilmesi planlanmakta olup, bu amaçlar doğrultusunda 2027 yılına kadar toplam 1,7 trilyon tenge harcanması öngörülmektedir.

Janatas kenti için milli ve yerel bütçelerden 3 milyar tengeden fazla para tahsis edilecek. Karatau'da ise devlet hazinesinden yapılacak harcamalara ilaveten bütçe dışı kaynaklardan 50 milyar tenge sağlanacak. Arkalık kentinde Mayatas maden yataklarında 1.200 kişiye istihdam olanağı sağlayacak 315 milyar tenge bedelinde maden zenginleştirme tesisinin kurulması projelenmiştir.

Balhaş kentinde sanayi üretim hacminin %8,5 artırılması, imalat sanayinin payının %90'a çıkarılması, sabit sermayeye 57 milyar tenge yatırım yapılması ve ayrıca küçük ölçekli işletme sayısının ve istihdamın olanaklarının önemli ölçüde arttırılması planlanıyor. Havalimanında tadilat yapılmasıyla gelen turist sayısının artması ve ticari faaliyetlerin dört kat büyümesi bekleniyor. Aynı zamanda çevre konusuna da önem verilecek olup, çevreye zararlı emisyon hacmi 2027 yılına kadar 78,5 bin tondan 50,2 bin tona düşürülecek.

Stepnogorsk'ta sanayi üretim 71 milyar tengeden 90 milyar tengeye çıkarılacak ve tarımda sektöründe gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) %10 arttırılacak olup, 3 500 kişi için istihdam olanağı sağlanacak. Stepnogorsk’ta ayrıca yeni bir tıp koleji açılacak, ilçe merkez hastanesi tamir edilecek, su, kanalizasyon, ısı ve elektrik şebekeleri onarılacak, apartman önü ortak alanlar imar edilecektir.