Roman Sklyar yeni bir kuruma başkanlık edecek

Kazakistan Başbakan Birinci Yardımcısı Roman Sklyar görevi uhdesinde kalmak kaydıyla Ulusal Yatırım Faaliyetleri Merkezi'nin (UYFM) yönetimini de üstlenecek.

Kazak Hükümeti kararıyla kurulan Ulusal Yatırım Faaliyetleri Merkezi çalışmalarını, Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanlık Sanayi ve Altyapı Geliştirme Departmanı bünyesi kapsamında yürütecektir.

UYGM ile ilgili yönetmeliğe göre Merkezin genel yönetimini dönemin Başbakan Birinci Yardımcısı üstlenecektir.

UYFM görevleri:

1. Yatırımları Çekme Konseyi sekretaryasının faaliyetlerini düzenlemek;

2. Rekabetçi bir yatırım ortamını yaratmak için düzenleyici politikanın geliştirilmesine ilişkin önerileri hazırlamak;

3. Hükümetin talimatları gereği yatırım projelerini uygulama aşamasında desteklemek ve izlemek;

4. Yatırım projelerinin uygulama aşamasında desteklenmesi ve izlenmesinde devlet hizmetlerinin koordinasyonu;

5. Yatırımcılara devlet hizmetlerini sağlayan devlet kurumlarının iş süreçlerinin geliştirilmesine yönelik önerileri hazırlamak.