Sanayi odaklı projeler havuzu genişletilecek

Başbakan Alihan Smailov’un katılımıyla Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantıda konuşan bakan Marat Karabayev, 2022 yılında sanayi sektöründe %1,1’lik üretim artışının kaydedildiğini dile getirdi. İmalat sanayiide artış %3,4 olarak kayda geçti. Toplam bedeli 2 trilyon tenge olan 160 proje proje hayata geçirilmiş olup 14,4 bin kişiye istihdam sağlandı. Kızılorda eyaletinde cam levha, Atırau eyaletinde polipropilen, Karaganda eyaletinde otomobil lastiği, Çimkent’te teneke kap üretimi gibi projeler uygulandı. Jambıl eyaletinde ise mevcut azot ve fosforlu gübreler fabrikasının üretim kapasitesi iki kat arttırıldı.

Madencilik sektörünün gelişmesine ivme kazandırılması ve imalat sanayiide yeni üretim tesislerinin açılması gerektiğini vurgulayan Başbakan Alihan Smailov, 2023 yılı dahil ileriye yönelik olarak sanayi odaklı projeler havuzunun genişletilmesi, ithal ikamesine ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çekti.