Tokayev, organik ürünlerin etiketlenmesine ilişkin yasayı imzaladı

Akorda, "Cumhurbaşkanı, Kazakistan Cumhuriyeti'nin organik ürünlerin üretimi ve dolaşımıyla ilgili bazı mevzuatlarında değişiklik ve eklemelerin yapılmasına ilişkin Kazakistan Cumhuriyeti Yasası’nı imzaladı" haberini yayınladı. Yasa, organik ürünlerin üretimi ve dolaşımı alanındaki mevzuatı iyileştirmek için iç pazarın oluşmasını ve gelişmesini, yerli gıda üreticilerinin organik ürünler üretmesini teşvik etmeyi ve dış pazarlardaki rekabet güçlerini artırmayı amaçlıyor.

Daha önce, Meclis Milletvekili Arman Utegulov, belgenin organik ürünlerin üretimine geçiş için temel koşulları sağladığını, üretimi ve etiketlenmesi, cirosu için doğrudan gerekliliklerin belirlendiğini ve ayrıca bir muhasebe ve denetim sisteminin getirildiğini söyledi. Yapılan yasal değişiklikler, organik üretim için kullanılan organik ürün üreticilerinin, tarımsal bitki tohumlarının ve çiftlik hayvanlarının kayıtlarının oluşturulmasını ve tutulmasını öngörmektedir.

"Organik bir ürünün üretim sürecinin belgelendirilmesi öngörülmektedir. Bu yaklaşım, üretim süreçlerini netleştirir ve uluslararası uygulamalara uygundur. Ayrıca uygunluk belgesinin askıya alınmasının ve iptal edilmesinin temeli de belirlenmiştir. Ortak faaliyet sözleşmesi (basit ortaklık) temelinde, organik ürün üreticileri toplu sertifikasyondan geçme fırsatına sahiptir. Bu, organik üreticilerin işbirliğini ve entegrasyonunu teşvik edecek ve üreticiye özel sertifikasyon maliyetlerini azaltacaktır." diye açıklamada bulunan Arman Utegulov, organik ürünlerin etiketlenmesi ayrıca organik ürünlerin sahteciliğine karşı mücadele etmek için sağlanmış olduğunu, etiketleme yalnızca uygunluk sertifikası varsa yapılacağını ve reklamında yalnızca "organik" kelimesi ve türevleri kullanılabileceğini de ifade etti.

 

Tarımsal sanayide talep gören bir alan olarak organik tarımı geliştirmek için yasa, organik ürünlerin üretimi ve dolaşımı alanındaki bilimsel desteği düzenleyen bir madde ile tamamlanmıştır.