Türkistan eyaletinde tarıma beş yıl içinde 481 milyar tenge yatırım çekilecek

Türkistan Eyalet Valisi Darhan Satıbaldı’nın talimatıyla Türkistan eyaletinin 2023-2027 yıllarını kapsayan Tarım Kompleksini Geliştirme Konsepti’nin taslağı hazırlanmış olup, önümüzdeki beş yıl içinde bölgede tarım sektöründe brüt üretimin ve verimliliğin iki kat, sektöre özel yatırımların altı kat, işlenmiş tarım ürünleri ihracatının 2,3 kat arttırılması planlanmakta. Bazı ilçelerde tarımsal sanayi bölgelerin, bazılarında ise özel çiftliklerin kurulması öngörülmekte. Seracılığın gelişmesini desteklemek için doğal gaz ve elektrik temininde kolaylıkların sağlanması söz konusu.

Tarım sektörüne özel yatırımların 84,9 milyar tengeden 481,1 milyara, tarımda brüt üretimin 1,03 trilyondan 2,12 trilyon tengeye, işlenmiş tarımsal ürünlerin 136,9 milyondan 310,5 milyon dolara çıkarılması planlanmaktadır.

Tarımda ekim alanlarının yüzölçümü 2022 yılında 859,9 bin hektardan 869,8 bine genişletilecek, bununla birlikte pamuk ekim alanları 46,3 bin hektar kadar daralacak.

Seraların alanı 1.569 hektardan 2.118,6 hektara, sık dikim bahçelerinin alanı 4.740 hektardan 8.520 hektara genişletilecek. Önümüzdeki beş yıl içinde 12 tekstil fabrikasının açılması planlanıyor.

2023 – 2027 yıllarında Türkistan eyaletinde toplam bedeli 320 milyar tengelik 109 yatırım projesinin hayata geçirilmesi, bunun içinden 29,4 milyar tengelik 36 projenin bu yıl uygulanması planlanıyor.