2035 yılına kadarki Astana Genel Planı onaylandı

Kazakistan Başbakanı Alihan Smailov, başkentin sosyal, konut ve kamu hizmetleri, ulaşım ve enerji altyapısının ana gelişme hatlarını belirleyen 2035 yılına kadarki Astana Genel Planına ilişkin Hükümet Kararı’nı imzaladı.

Devlet Başkanı Kasım-Jomart Tokayev’in talimatıyla oluşturulan ve kamuoyunda tartışılan Astana'nın ana planlama belgesi, nüfusun dinamik büyümesini dikkate alarak şehrin hızlı gelişimini sağlayacak önlemleri içeriyor. Halen başkentin nüfusu yaklaşık 1,2 milyon kişi iken, 2035 yılında bu rakamın 2,3 milyon kişiye ulaşması bekleniyor.

Genel Plan’da öngörülen 164 okul, 178 kreş ve anaokulu, 15 adet modern Çocuklar Sarayı ve 93 sağlık kuruluşunun inşaatı devlet bütçesi ve özel yatırımlarla finanse edilecek.

Başkentin konut stokunun 68,2 milyon m2'ye, sokak ve yol ağı uzunluğunun 1000 km başına 2,5 bin km'ye çıkarılması planlanıyor. Alternatif toplu taşıma türlerinin geliştirilmesi ve özellikle Yesil semti başta olmak üzere ana karayollarında trafik yoğunluğunu hafifletmek için 5 büyük köprü yapılması planlanıyor.

Su tüketimindeki artış dikkate alınarak İrtış-Karaganda kanalından uzanacak su boru hattıyla günde 210 bin metreküp kapasiteli 4 No’lu Pompa ve Filtreleme İstasyonu inşa edilecek. Aynı zamanda teknik su temini için 160 bin metreküp günlük üretim kapasiteli Telman pompa istasyonunun genişletilmesi planlanıyor.

Isı ve elektrik dalında 3 No’lu Termik Santral’in ikinci aşamasının, dört yeni gaz termik istasyonunun inşa edilmesi ve 2 No’lu Termik Santral’in genişletilmesinin yanı sıra 14 adet 110/10 kV trafo merkezinin devreye alınması planlanıyor.

Gaz tedarik sorunlarına çözüm getirmek amacıyla mevcut AGDS-1 ve AGDS-2 otomatik gaz dağıtım istasyonlarının kapasitesi artırılacak ve Sarıarka ana gaz boru hattına 71 bin kilometrelik bir boruyla bağlanacak olan AGDS-3 inşa edilecek.

Bununla birlikte geçen yıl 2 700 hektarlık alanın ilaveten tahsis edildiği Astana Yeşil Kuşağı geliştirmeye devam edilecek, umuma açık ve avlu alanlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Genel Plan çerçevesinde 2025 yılına kadar tüm kaynaklardan tahsis edilecek 6,3 trilyon tengenin yaklaşık 4,3 trilyonu konut inşaatı, 700 milyar tengesi ise altyapı projelerine yapılan özel yatırımlar olacaktır.