İHRACATÇIYA HER TÜRLÜ DESTEK

Erenov Ayan Aydaroviç, Kazakistan Dış Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkenin ekonomik politikasının ana gelişme ekseni ihracata yönelik olmasıdır. Bundan dolayı “Made in Kazakhstan” markası tüm dünyada tanınır hale gelmelidir. Ekonominin çeşitlendirilmesi ve rekabet gücünün arttırılması yoluyla sürdürülebilir ve dengeli büyümesini sağlamak amacıyla Kazakistan Cumhuriyeti’nde Devlet Sanayi İnovasyon Gelişme Programı hazırlandı. Programın ilk beş yıllık dönemi 2010-2014 yıllarına denk geldi. Mahiyeti itibariyle programın kısmen krize karşı bir program olması sayesinde istihdam ve ekonomik büyüme oranının aynı seviyede kalması sağlandı. 2015-2019 yıllarını kapsayan ikinci beş yıllık dönem ise, emek verimliliği ve işlenmiş mal ihracatı arttırılarak, rekabet gücüne sahip bir imalat sanayiinin teşvik edilmesine dikkat çekmektedir.

2018 yılının başından itibaren Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Odası “Atameken”, imalat ürünleri üreten yerel sanayi-inovasyon işletmelerine masrafların telafisini öngören bu devlet programının operatörlerinden biri olmaktadır. Ürünlerin reklamı, ülke dışındaki fuar, panayır ve festivallere katılım, reklam kataloglarının hazırlanması ve dağıtılması ile ilgili masraflar telafi edilmektedir. Bunun yanısıra ülke dışında temsilcilik, bayi veya depo açma ve işletme, ticari marka tescili ve ürün belgelendirme prosedürleri ile ilgili masrafların bir kısmı telafi edilmektedir. (Detaylı bilgi www.export.gov.kz sitesinde bulunmaktadır.) Aynı zamanda “Atameken” bünyesindeki Kazakistan’ın Dış Ticaret Odası yerel işletmeler için Rusya’nın sınır bölgelerine, Orta Asya ülkelerine, Çin ve İran’a ticari-ekonomik heyet gezilerini düzenlemektedir. İş adamlarına yabancı partner arayışları için çeşitli platformlar sağlanmaktadır. Deneyim gösterdiği üzere ülke dışı ticari heyet gezilerine katılım sayesinde mal ve hizmetlerin ihracat coğrafyası genişliyor.

DTO ayrıca iş adamlarının çeşitli uluslararası fuar ve konferanslara katılımını organize etmektedir. Devlet, Kazak iş çevrelerinin ilgi alanlarının dış pazarlarda tanıtılmasında büyük destek sağlamaktadır. Ülkenin ihracat potansiyeli yıl geçtikçe artmaktadır. Ayrıca, Gümrük Birliği çerçevesinde birçok işlemin kolaylaştırılması da semeresini verdi, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hızla büyüyor. Bölgeler düzeyinde de büyük çalışma yapılıyor. Örneğin, “Atameken” Ulusal Girişimciler Odası bünyesindeki bölgesel odalar arasında her gün bilgi teatisi yapılmakta, sorunlar tespit edilmekte, ihracatçı listeleri güncellenmektedir. Kazakistan genelinde düzenlenen fuar ve forumlara katılım sağlanarak mevcut ve potansiyel ihracatçıların bilgi bankası yenilenmekte, etkinlikler sırasında Rusya pazarına çıkan ihracatçılara sağlanan desteklerle ilgili bilgi verilmektedir. Ayrıca, bölge düzeyinde ihracatçı takip pasaportları hazırlanmıştır. Bunun yanısıra yerli ihracatçılar ülkelerin ithalat potansiyeli hakkında bilgiyi dünya çapında düzenlenen uluslararası fuarlarda öğrenebilir. İhracatçılara sağlanan desteklerle ilgili etkinliklere katılım hakkında detaylı bilgiye https://kazcic.kz/ sitesinden ulaşılabilir.