96 PPP sözleşmesi feshedildi

Kazakistan'da 1 Ocak 2024 itibarıyla 1.081 adet Kamu - Özel İşbirliği (PPP) sözleşmesi imzalanmış olup, bu durum PPP projelerine talep ve ilginin yüksek olduğunu göstermektedir.

Ancak PPP projeleri uygulanırken hem kamu ortağı hem de özel ortak açısından çeşitli risklerin ortaya çıkabilmesi PPP projesinin sonucunu olumsuz etkileyebilmektedir.

Böylece 1 Ocak 2024 itibarıyla Kazakistan'da ekonominin aşağıdaki sektörlerinde 96 adet PPP sözleşmesi feshedildi:

- sağlık ve sosyal hizmetler – 20;

- kültür ve spor – 8;

- eğitim – 47;

- tarım, ormancılık ve balıkçılık – 3;

- ulaştırma ve altyapı – 7;

- enerji, konut ve kamu hizmetleri – 11.

PPP sözleşmelerinin fesih nedenleri arasında: risklerin zayıf tanımlanması, risk değerlendirmesinin yapılmaması, PPP anlaşmasının tarafları arasında risk dağılımının yapılmaması veya yanlış yapılması, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi yer alıyor.